Priority 

-         Znižovanie nezamestnanosti

-         Rozvoj mesta (výstavba bytov pre mladé rodiny, revitalizácia zelených zón v meste a na sídliskách...)

-         Podpora športu a kultúry ako prostriedok výchovy mládeže

-         Rozvoj mestskej nemocnice a skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti

-         Rozvoj tepelného hospodárstva, Úprava kotolní s cieľom dosiahnuť zníženie cien za dodávky tepla do domácností

-         Dohoda o pozemkoch (Ľubica – Kežmarok)

-         Vybudovanie oddychových zón pre rodiny s deťmi s využitím lesoparkov

-         Výstavba garážového domu na sídlisku Juh

-         Rekonštrukcia knižnice

-         Podpora projektov zameraných na zdravie a zdravé stravovanie detí v školách a v predškolských zariadeniach

-         Rokovanie s predstaviteľmi vlády - zabezpečenie výstavby 2. etapy rýchlostnej štvorprúdovej cesty – obchvatu mesta Kežmarok (projektová dokumentácia je pripravená a schválená)

-         Po odpredaji bytov na spornom území nepoľaviť v snahe o vysporiadanie pozemkov, k čomu je však na rokovania potrebný záujem na oboch stranách