K mojej kampani

Vážení spoluobčania,

môj predvolebný materiál som sa rozhodol zverejniť na bezplatnej doméne spoločnosi Webnode. Nie preto, že je bezplatná, ale preto, že si nepotrpím na tom, aby som mal vlastnú internetovú stránku, ktorej doména by niesla moje meno. Rozhodol som sa, že peniaze, ktoré by som zaplatil za vlastnú doménu, investujem do lepšej veci a zvolil som hygienický materiál pre novorodencov  v Nemocnici Dr. V. Alexandra v Kežmarku.

Mojou kampańou sú reálne veci, ktoré som spoločne s Vami v posledných rokoch zrealizoval a touto cestou aj ďakujem za spoluprácu všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na rôznych mestských aktivitách a pomáhali mi pri mojej práci.

Svoju kampań si financujem sám. Som nezávislý - aj od peňazí sponzorov či politických strán. Aby som v prípade úspechu, nemusel "z vďaky" za podporu skladať účty, ktoré by boli proti môjmu svedomiu a názorom.

Ďakujem za pochopenie a verím, že kto chce, nájde si túto webstránku.

Ing. Igor Šajtava