Čo sme dosiahli v tomto volebnom období 

-         Takmer nulová úverová zaťaženosť mesta

-         Získali sme na skvalitnenie života v Kežmarku a okolí takmer 13 000 000 € z projektových fondov

-         Dosiahli sme prinavrátenie podielových daní z obce Ľubica do mesta Kežmarok

-         Predaj bytov do osobného vlastníctva na spornom území sídliska Juh

-         Vysťahovanie neprispôsobivých občanov z centra mesta

-         Výstavba nových bytoviek na sídlisku Juh (90 bytov v štyroch bytovkách na uliciach Weilburská a Košická)

-         Rekonštrukcia verejného osvetlenia so zameraním na bezpečné prechody pre chodcov za zníženej viditeľnosti

-         Výstavbou priemyselného parku sme napojili na vodovod a kanalizáciu mestskú časť Pradiareň

-         Generálna oprava ulíc Priekopa, Pri zastávke, Weilburská, Štúrova, F. Kráľa

-         Čiastočná rekonštrukcia ulíc Garbiarska, Kušnierska, Kostolné námestie

-         Vznik kruhových objazdov

-         Vytvorenie parkovacích plôch na Juhu, na severe a na ulici Možiarska

-         Vytvorenie parkoviska a úprava priestorov pri drevenom artikulárnom kostole

-         Rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Dr. Alexandra (vznik nových oddelení, mamograf) a zachovanie 300 pracovných miest v ozdravenej nemocnici

-         Rekonštrukcia škôl ZŠ Nižná brána, ZŠ dr. Fischera, ZŠ Hradná

-         Vybudovanie dvoch kotolní na biomasu (Možiarska a Pod lesom) a príprava ďalšej kotolne na rekonštrukciu (Toporcerova) s cieľom lacnejšieho tepla pre domácnosti a dosiahnutím nezávislosti od plynu

-         Rekonštrukcia domu smútku a vybudovanie sociálneho zariadenia pre verejnosť na starom cintoríne

-         Vybudovanie hokejbalového ihriska, čím sme podporili dve stovky mladých športovcov

-         Oprava chodníkov na uliciach Lanškrounská, Toporcerova, Severná, Gen. Štefánika, Ľubická cesta, Haasova ulička

-         Vybudovanie ciest ku garážam na uliciach Cintorínska, Nižná brána, Gen. Štefánika

-         Príchod nových zamestnávateľov a investorov (Aspel, Treves, Institute Europharm)

-         Príprava na priemyselnej zóny na 2. etapu – protipovodňová príprava

-         Vykonanie prieskumu geotermálnej energie s možnosťami využitia pre mesto (vykurovanie a pod.)

-         Vznik svetelnej križovatky pri Novom evanjelickom kostole

O VECIACH NEROZPRÁVAM, NA VECIACH PRACUJEM